Eesti Šnautserite Klubi erinäitused

Šnautserite erinäitus

2. juunil 2024 Tagadi koerte treeningkeskuses

Kohtunik Astrid Schön Saksamaalt.

Info ja registreerimine

2023. aasta erinäituse tulemused

EKLi kodulehel

Vaata tulemusi

Varasemate erinäituste tulemused

Leiab EKLi kodulehelt online-tulemuste alt

Vaata tulemusi
Konkurss

Klubi Aasta näitusekoer

Eesti Šnautserite Klubi poolt korraldatav konkurss tunnustab klubiliikmete koerte saavutusi nii näitustel kui ka võistlustel - välja antakse nii Aasta näitusekoera kui ka Aasta Sportkoera tiitel. Arvestus käib kõikide šnautseritõugude kohta koos. Klubi juhatusel on õigus anda välja ka eraldi tunnustus aasta suuršnautserile, šnautserile võikääbusšnautserile, kui antud kategoorias on piisavalt osalejaid.

Arvestusse lähevad ainult EŠK liikmetele kuuluvate Eestis elavate koerte tulemused. Kui koeral on rohkem kui üks omanik (kaasomandus), peavad kõik omanikud olema EŠK liikmed. Nõuet ei kohaldata, kui kaasomanikud on sama pere liikmed (abikaasa, elukaaslane, lapsed, vanemad). Samuti ei kohaldata nõuet alaliselt välismaal elava kaasomaniku suhtes.

Konkursi kuulutab EŠK kodulehel välja EŠK juhatus aasta lõpul. EŠK juhatus moodustab komisjoni, mille pädevuses on konkursile laekunud materjalide õigsuse kontroll ja kokkuvõtete tegemine.

Konkursi tulemused on konfidentsiaalsed kuni juhatuse poolt määratud väljakuulutamistseremooniani. Komisjoni koosoleku protokollis sisalduv otsus konkursi paremusjärjestuse kohta võistluskategooriate kaupa on lõplik ja seda ei saa vaidlustada. Juhatus kuulutab konkursi tulemused välja järgneva aasta klubi üldkoosolekul.

Arvesse lähevad vaid FCI poolt kinnitatud riikide korraldatud ametlike näituste tulemused.
EŠK Aasta Kutsikas: esitada tuleb vähemalt kahe näituse tulemused, mis on saadud beebiklassis või kutsikaklassis.
EŠK Aasta Juunior: esitada tuleb vähemalt kolme näituse tulemused.
EŠK Aasta Veteran: esitada tuleb vähemalt kolme näituse tulemused
EŠK Aasta edukaim Näitusekoer: esitada tuleb vähemalt viie näituse tulemused. Kõigil koertel arvestatakse ainult parima isase-emase, TP/VSP ja rühmavõistluse tulemusi (st osalevatel juunioridel-veteranidel ei arvestata selles kategoorias nende oma vanuserühma BISi tulemusi).

Punktid:
PI/PE/B/K/J/V 4. koht 1 punkt
PI/PE/B/K/J/V 3. koht 2 punkti
PI/PE/B/K/J/V 2. koht 3 punkti
PI/PE/B/K/J/V 1. koht 4 punkti
VSP/B, K, J, V 1 punkt
TP/B, K, J, V 2 punkti
Rahvusvahelisel näitusel osalemine annab 3 lisapunkti ja tõu erinäitusel (sh ka EŠK poolt korraldatud II rühma näitusel) osalemine 5 lisapunkti.

W, JUN W, VW 3 punkti
BALT W 3 punkti
RÜHM 5. koht 1 punkt
RÜHM 4. koht 2 punkti
RÜHM 3. koht 3 punkti
RÜHM 2. koht 4 punkti
RÜHM 1. koht 5 punkti
BIS5 1 punkti
BIS4 2 punkti
BIS3 3 punkti
BIS2 4 punkti
EUW, WW, ISPUW tiitel 10 punkti Maailmavõitja näituse (WW), Euroopa Võitja näituse (EurW), ISPU-Peaerinäitus (ISPU-W) punktid korrutatakse koefitsendiga 4.

Näituseringis saadud tulemuspunktid korrutatakse koefitsendiga vastavalt koerte arvule tõus näitusel (kataloogi põhjal):
1-5 koera - 1
6-10 koer - 1,25

11-15 koera - 1,5
16-20 koera - 2
20-50 koera - 2,5
50-100 koera - 3